do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Informacja o składzie Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego

Rada Programowa
Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

 

dr hab. Jerzy Bieliński, prof. UG
dr hab. Magdalena Jerzemowska, prof. UG
prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka
prof. zw. dr hab. Ryszard Wierzba
dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

 

Redaktor naukowy

dr hab. Mirosław Szreder, prof. UG

 

Redaktor Wydawnictwa

mgr Sylwia Kajkowska-Bykowska

 

Recenzent

prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski

 

 

Komitet Redakcyjny
Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Anna Zamojska-Adamczak (przewodnicząca)
dr Tatiana Czerwińska, dr Wiesław Golnau
dr Tomasz Jurkiewicz, dr Renata Płoska

 

 

Skład i łamanie

Urszula Jędryczka

 

 

© Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,

 

ISBN 83-89786-33-8

ISSN 1732-1565

 

Druk:

Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel./fax: (0-58) 551-05-32; tel. 550-93-75, 550-94-49
e-mail: poligraf@panda.bg.univ.gda.pl

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Sylwetka Profesora Teodora Kulawczuka

 

Czesław Domański (Uniwersytet Łódzki)

Uwagi o problemach autokorelacji w procesie ekonometrycznego modelowania i prognozowania

 

Józef Hozer (Uniwersytet Szczeciński)

Twierdzenie Frischa-Waugha-Stone’a a pytanie Rutkauskasa

 

Krzysztof Jajuga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych – wyzwanie dla ekonometrii

 

Izabella Kudrycka (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)

Czynniki kształtujące wzrost PKB w Polsce

 

Władysław Milo (Uniwersytet Łódzki)

Analiza modeli cykli gospodarczych K. Wicksella, R. Frischa, N. Kaldora

 

Antoni Smoluk (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)

O pomiarze wzrostu gospodarczego

 

Władysław Welfe (Uniwersytet Łódzki)

Scenariusze średnio- i długookresowego rozwoju polskiej gospodarki

 

Jerzy Witold Wiśniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Pracochłonność produkcji małego przedsiębiorstwa w modelowaniu ekonometrycznym

 

Bernard Kubiak (Uniwersytet Gdański)

System zarządzania wiedzą we współczesnej organizacji

 

Przemysław Kulawczuk (Uniwersytet Gdański)

Wpływ harmonizacji podatkowej z Unią Europejską na Produkt Krajowy Brutto oraz konsumpcję w krajach Europy Środkowej

 

Ewa Majerowska, Dorota Ciołek (Uniwersytet Gdański)

Ocena ryzyka inwestowania za pomocą pozornie niezależnych regresji SUR i panelowego modelu CAPM na przykładzie akcyjnych funduszy inwestycyjnych

 

Krystyna Strzała (Uniwersytet Gdański)

Korelacja inwestycji i oszczędności w krajach Unii Europejskiej – weryfikacja empiryczna z zastosowaniem podejścia panelowego

 

Mirosław Szreder, Grzegorz Krzykowski (Uniwersytet Gdański)

Znaczenie informacji spoza próby w badaniach statystycznych

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału