do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

1

2008

 

 

 

 

INWESTYCJE  I  NIERUCHOMOŚCI

WYBRANE PROBLEMY

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2008

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

 

Recenzent

 prof. dr hab. Czesław Glinkowski

 

 

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska

 

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

Dedykacja

 

Słowo wstępne

 

Mirosław Szreder,

Pożytki z edukacji statystycznej

 

 

INWESTYCJE RZECZOWE – WYBRANE ZAGADNIENIA

 

Anna Górczyńska,

Problemy inwestowania w infrastrukturę lotniczą

 

Lucjan Czechowski,

Wybrane problemy aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą

 

Teresa Tatiana Czerwińska,

Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej

 

Krzysztof Szczepaniak,

Uwarunkowania i możliwości wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce

 

Anna Wojewnik-Filipkowska,

Bariery rozwoju Project Finance w Polsce – studium przypadku

 

 

INWESTYCJE FINANSOWE – WYBRANE ZAGADNIENIA

 

Rafał Jędrusiak, Krzysztof Kowalke,

Efektywność polskiego rynku kapitałowego – prawda czy mit?

 

Rafał Jędrusiak,

Determinanty kursów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Krzysztof Kowalke,

Stosowanie analizy fundamentalnej i technicznej na rynku kapitałowym

 

Szymon Kuprian,

Model CAPM w warunkach braku równowagi na rynku kapitałowym –poszukiwanie współczynnika alfa na polskiej giełdzie

 

RYNEK NIERUCHOMOŚCI – WYBRANE ZAGADNIENIA

 

Krystyna Dziworska, Dariusz Trojanowski,

Podstawy strategii zarządzania nieruchomościami komunalnymi

 

Lucjan Czechowski, Magdalena Gostkowska-Drzewicka,

Struktura pod-miotowa rynku deweloperskiego w Trójmieście w latach 1990 – 2007

 

Dariusz Trojanowski, Ewa Płodziszewska,

Rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych w Trójmieście w latach 2006-2008

 

Małgorzata Rymarzak,

Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce


Rafał Kramer,

Deweloperskie inwestycje mieszkaniowe w Gdyni w latach 2004 - 2007

 

 

FINANSOWANIE I OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI

 

Arkadiusz Olszewski,

Strategia banku wobec zagrożonych i trudnych kredytów hipotecznych

 

Ewelina Nawrocka,

Przesłanki do wprowadzenia w Polsce podatku od wartości nieruchomości

 

INNE

 

Arkadiusz Olszewski,

Strategia banku wobec zagrożonych i trudnych kredytów hipotecznych


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału