do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

1

2009

 

 

 

NADZÓR KORPORACYJNY
A PRZEDSIĘBIORSTWO

 

 

 

 

 

Wydruk materiałów został sfinansowany przez:

 

 

GŁUCHOWSKI RODZIEWICZ ZWARA I PARTNERZY

Sprawdzony Partner w Biznesie

 

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2009


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

 

Recenzent

prof. dr hab. Jan Duraj

prof. dr hab. Jerzy Gierusz

prof. dr hab. Ryszard Rutka

 

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Michał Ajdacki

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

SPIS TREŚCI

 

Maria Aluchna

Wyzwania polskiego nadzoru korporacyjnego. Perspektywa grup kapitałowych

 

Leszek Bohdanowicz

Liczebność organów statutowych polskich spółek publicznych

 

Agnieszka Bolimowska

Odpowiedzialny społecznie biznes jako nowa strategia rozwoju

 

Anna Brzozowska, Aleksandra Nowakowska

Rola platform informatycznych w polityce informacyjnej korporacji

 

Kelvin Campbell

The 2008 Global Financial Crisis and Corporate Governance

 

Dorota Dobija

Rola komitetu audytu w zapewnieniu rzetelnego rozrachunku spółki. Aspekty regulacyjne

 

Jacek Gad

Nadzór właścicielski w świetle zmian prawa bilansowego

 

Anna Golec

Nadzór korporacyjny w Alternatywnym Systemie Obrotu

 

Agnieszka Ignyś

Nadzór korporacyjny a kryzys światowy. Jak patologie nadzoru korporacyjnego przyczyniły się do aktualnego kryzysu i jak można spróbować go przezwyciężyć?

 

Beata Iwasieczko

Ład korporacyjny a społeczna odpowiedzialność a rachunkowość

 

Magdalena Jerzemowska, Kelvin Campbell, Krzysztof Najman

Reminiscencje na temat polskich regulacji nadzoru korporacyjnego

 

Dariusz Jędrzejka

Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym jako czynnik zwiększający przejrzystość spółki

 

Izabela Koładkiewicz

Komitety w radzie dyrektorów/radzie nadzorczej w kodeksach nadzoru korporacyjnego w Europie Środkowo - Wschodniej

 

Helena Kościelniak

Wpływ globalizacji na corporate governance 

 

Leszek Kozioł, Kazimierz Barwacz

Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw sektora publicznego – w świetle badań empirycznych

 

Anna Kujawa

Metody fałszowania elementów sprawozdań finansowych jako przykład nieetycznych zachowań przedsiębiorców w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami

 

Mirosława Kwiecień

Ład korporacyjny a sprawozdawczość finansowa

 

Monika Marcinkowska

Czy raport roczny może ostrzec przed ryzykiem?

 

Dominika Markiewicz – Rudnicka

Nadzór korporacyjny a wiarygodność informacji o kapitałach własnych

 

Czesław Mesjasz

Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego

 

Grażyna Michalczuk

Komunikowanie na temat kapitału intelektualnego wyzwaniem dla polityki informacyjnej spółek

 

Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter

Rada nadzorcza a model biznesu przedsiębiorstwa

 

Joanna Nowakowska-Grunt, Marta Starostka-Patyk

Nadzór korporacyjny w strategii przedsiębiorstwa na przykładzie ZT Kruszwica S.A.

 

Krzysztof Postrach

Rola niezależnych członków rad nadzorczych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych w Polsce

 

Stanisław Rudolf

Rola specyficzności aktywów ludzkich w efektywnej działalności rad nadzorczych

 

Małgorzata Siemionek

Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na kształtowanie wizerunku w sprawozdaniach finansowych

 

Teruji Suzuki

Corporate governance in Japan

 

Marian Turek

Początki polityki regulacji w zakresie nadzoru korporacyjnego w USA 18

 

Piotr Urbanek

Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego

 

Jerzy Wąchol

Corporate governance w gospodarce opartej na wiedzy w warunkach kryzysu

 

Monika Wilewska

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach kryzysu gospodarczego perspektywy rozwoju oraz przyszłe kierunki rozwoju CSR

 

Dariusz Zarzecki

Szacowanie indeksu ryzyka w wycenie przedsiębiorstw

 

 

 

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału