do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

 

Wprowadzenie

 

 

      Bieżący zeszyt Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zawiera artykuły powstałe na bazie referatów wygłoszonych na konferencji ,,Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”, zorganizowanej przez Katedrę Ekonometrii i Katedrę Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego w Jastrzębiej Górze w dniach 28-31 maja 2007 roku. W konferencji wzięło udział ponad 100 przedstawicieli ośrodków akademickich Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Torunia, Krakowa, Katowic, Poznania, Szczecina, Opola, Białegostoku, Rzeszowa oraz Gdańska. Obradowano w 4 sekcjach tematycznych, poświęconych równowadze makroekonomicznej, wzrostowi i rozwojowi gospodarczemu, rynkowi kapitałowemu, pieniężnemu i ubezpieczeniowemu, przedsiębiorstwom, gospodarstwom domowym w gospodarce rynkowej oraz instytucjom użyteczności publicznej, a także metodom statystyki wielowymiarowej i jej zastosowaniom. Na sesjach plenarnych i plakatowych zaprezentowano 38 referatów oraz 24 plakaty.

      Organizatorzy dziękują członkom Komitetu Naukowego, Profesorom: Andrzejowi Barczakowi, Czesławowi Domańskiemu, Krzysztofowi Jajudze, Teodorowi Kulawczukowi oraz Wojciechowi Maciejewskiemu, za nadzór nad poziomem naukowym konferencji, a także recenzentom, Profesorom: Magdalenie Osińskiej, Iwonie Roeske-Słomka, Krystynie Strzale, Tadeuszowi W.Bołtowi, Piotrowi Chrzanowi oraz Teodorowi Kulawczukowi – za wnikliwą ocenę prac zgłoszonych do publikacji.

 

 

Paweł Miłobędzki – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Mirosław Szreder – przewodniczący Komitetu Naukowego

 

Sopot, grudzień 2007 roku.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału