do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Lech Kujawski

 

 

Realny kurs wymiany złotego i innych wybranych walut w perspektywie przystąpienia do strefy euro

 

 

Streszczenie

      Dokonano weryfikacji stacjonarności realnego kursu wymiany walut siedmiu wybranych krajów wobec euro i dolara. Stosując jednowymiarowy test pierwiastka jednostkowego (ADF) stwierdzono stacjonarność RER w przypadku walut Litwy, Łotwy i Estonii. Użycie testu panelowego Levin’a Lin’a w skrajnych przypadkach doprowadziło do wnioskowania o stacjonarności wszystkich kursów realnych wchodzących w skład panelu, pomimo ewidentnie heterogenicznego charakteru szeregów czasowych składających się na panel. Wyniki takie, wynikające z cech testu LL typu „wszystko albo nic” są sprzeczne z wynikami testów jednowymiarowych. Z tego powodu, wyspecyfikowano model ADF o strukturze stochastycznej typu SUR. Pozwoliło to w konsekwencji na osłabienie założenia testu LL o równości wszystkich parametrów autoregresyjnych w hipotezie zerowej i alternatywnej, dołączenie dodatkowej informacji poprzez uwzględnienie wzajemnych powiązań pomiędzy składnikami zakłócającymi przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej zalety testu panelowego – większej mocy w porównaniu do testu jednowymiarowego. Dokonując dopasowanego testowania (metodami Monte Carlo) wyznaczono wartości krytyczne testu SURADF, a następnie poddano testowaniu stacjonarność RER. Stacjonarność RER została potwierdzona w przypadku wszystkich krajów, dla których udało się ją wykryć testami jednowymiarowymi, dodatkowo stwierdzono stacjonarność kursu realnego forinta wobec dolara (na 5% poziomie istotności) i złotówki wobec euro (na 10% poziomie istotności). Pozytywnie zweryfikowano hipotezę, iż wnioskowanie takie (stacjonarność forinta i złotówki) jest możliwe na skutek wzrostu mocy testu SURADF w porównaniu do odpowiedników jednowymiarowych. Stwierdzono średnio ponad trzykrotnie większą moc testu SURADF w porównaniu do testu ADF. Potencjalna stacjonarność kursu realnego złotówki w stosunku do euro powinna być postrzegana jako potwierdzenie hipotezy parytetu siły nabywczej w wersji mocnej i względnej. Z tego powodu do dalszych prac zmierzających do ustalenia kursu centralnego, w ramach prawdopodobnej przyszłościowej przynależności Polski do ERM2, należy rekomendować tzw. modele strumieniowe, w których mechanizm korekty cen waluty krajowej jest zgodny z hipotezą PPP.

 

 

Real exchange rate of Polish zloty and some other European currencies in prospects of joining to the euro area (Summary)

      This paper contains long-run purchasing power parity examination in the form of real exchange rate (RER) using single-equation as well as panel data methods to test for unit roots in Polish zloty and currencies of six other East European countries. According to many previous research results from Levin and Lin (LL) panel unit roots test provides much more evidence favourable to stationarity than single-equation ADF test. This paper demonstrate that panel LL test is incapable of determining the I(0) and I(1) in mixed series panel. We applied panel SURADF (developed by Breuer, McNown, Wallace) test to eliminate “all-or-nothing” nature of LL’s both the null and alternative hypothesis. The SURADF affords several advantages over LL test. We suggest the most important is that SUR specification permits the magnitude of the autoregressive coefficient to differ across the panel member and thereby avoid the join null and alternative hypothesis. We demonstrate that the SURADF test affords a substantial gain in power in comparison with single-equation ADF. The test has triple the power of single-equation ADF test. Results from the SURADF test suggest stationarity of Polish zloty as well as three others panel member currencies.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału