do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Ewa Szabela-Pasierbińska

 

 

Prognozowanie wielkości produkcji biopaliw w Polsce

 

 

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki podjętej próby prognozowania wielkości produkcji biopaliw na polskim rynku paliw płynnych w latach 2005-2020. Do konstrukcji prognoz zastosowano model formalne II rodzaju, których parametry zostały wyznaczone na podstawie opinii ekspertów. Wyboru tych modeli dokonano na podstawie analizy sytuacji prawnej i ekonomicznej polskiego rynku biopaliw oraz uwzględnieniu opinii ekspertów w dziedzinie produkcji i sprzedaży biodiesla i bioetanolu w Polsce.

 

 

Forecasting of biofules production in Poland (Summary)

In the article the results of making the attempt of forecasting the production of biofuels on the Polish fuel market from 2005 to 2020are presented. The “Second kind” models were used in order to construct the forecasts which parameters are based on the opinion of experts. The choice of these models is based on the analysis of the low and the economic situation on the Polish biofuel market and on the opinions of  experts.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału