do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Piotr Wdowiński

 

 

Modelowanie i prognozowanie kursu walutowego

złoty/euro

 

 

Streszczenie

      W artykule przedstawiliśmy empiryczną weryfikację modelu monetarnego kursu walutowego złoty/euro dla danych kwartalnych w okresie 1995-2006. Do estymacji parametrów modelu zastosowaliśmy metodę kointegracji Johansena. Przeprowadziliśmy analizę błędów prognoz i zaproponowaliśmy prognozy łączne. Z przeprowadzonej analizy wnioskujemy, że model monetarny może być źródłem trafnych prognoz w dłuższym okresie, jeśli uchyli się założenie o homogenicznym wpływie podaży pieniądza na kurs walutowy. Prognozy łączne, w których wykorzystano optymalne współczynniki kombinacji liniowej prognoz indywidualnych, cechują się wyższą jakością od prognoz indywidualnych. Ponadto, jakość prognoz łącznych na podstawie metody średniej ważonej jest wyższa od prognoz na podstawie metody średniej arytmetycznej.

 

 

Modelling and Forecasting Zloty/Euro Exchange Rate (Summary)

      In this paper we presented an empirical analysis of monetary model of zloty/euro exchange rate based on quarterly data during 1995-2006. The models were estimated with the Johansen co-integration methodology. We calculated forecasts, assessed their accuracy and proposed combined predictors. We concluded that the monetary model may serve as an accurate forecasting tool if the homogeneity assumption of money supply effects on exchange rate is relaxed. The combined forecasts with optimal weighting schemes of individual forecasts are superior to the latter. The quality of weighted average combined forecasts is higher that those of simple average.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału