do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Elżbieta Babula

 

 

Modele stochastycznych preferencji w teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka

 

 

Streszczenie

      U podłoża teorii wyboru w warunkach ryzyka leży założenie o racjonalności agenta podejmującego decyzje. Racjonalność stawia wymóg, aby podejmowane decyzje były w określony sposób konsekwentne.

      Psychologiczna teoria wyboru dostarcza dowodów na to, że jedną z podstawowych cech zachowania się człowieka jest brak konsekwencji w dokonywanych wyborach. Może on być łączony z takimi czynnikami, jak: uczenie się, nasycenie czy zmiana upodobań w czasie, jednak niekonsekwencje obserwuje się nawet wtedy, kiedy wpływ tych czynników jest wyraźnie nieistotny. Można przypuszczać, że obserwowany brak konsekwencji jest efektem jakiegoś procesu losowego. Bardzo naturalnym sposobem opisu preferencji niekonsekwentnych jest zastąpienie deterministycznego pojęcia preferencji - pojęciem probabilistycznym.

      Przedmiotem artykułu jest przegląd dorobku ekonomii w zakresie modelowania stochastycznych preferencji. Modele stochastycznych preferencji budowane są w oparciu o deterministyczną teorię wyboru w warunkach ryzyka i stanowią ich naturalne rozszerzenie, przy czym dopuszczają uchylenie założenia o doskonałej racjonalności. Zabieg taki zwiększa stosowalność teorii do modelowania rzeczywistych zachowań. Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwych zastosowań stochastycznych preferencji w praktyce badań rynku.

 

 

Stochastic preference models in theory of choice under risk (Summary)

      Around three decades of intensive research on the theory of choice under risk have generated a great deal of theoretical innovation. The aim of the article is to present what theoretical development has been achieved in the area. It focuses on the development of stochastic preference models and their possible applications in the market research.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału