do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Tadeusz Bednarski

 

 

Prognoza popytu na szkolnictwo wyższe dla województwa dolnośląskiego i województw ościennych

 

 

Streszczenie

      Niekorzystne zmiany demograficzne związane z malejącą liczbą młodzieży, potencjalnie zainteresowanej studiami wyższymi przy jednoczesnym rosnącym względnym zainteresowaniem edukacją wyższą czynią prognozy długoterminowego zapotrzebowania na szkolnictwo wyższe zadaniem dalece niestandardowym. W pracy stosuje się trój-parametrowy model logistyczny dla oceny przyszłego popytu na szkolnictwo wyższe w województwie dolnośląskim, a także w województwach ościennych: lubuskim, opolskim i wielkopolskim. Celem analizy jest ocena potencjalnych zmian ilościowych, jakie zajdą w obszarze rynku edukacyjnego w województwie dolnośląskim. Zastosowanie modelu logistycznego jest szczególnie uzasadnione tam, gdzie procesy rynkowe, związane z edukacją wyższą rozwijają się w sposób „w miarę” niezakłócony czynnikami zewnętrznymi (na przykład daleko idącymi zmianami prawnymi). Ze statystycznej analizy danych, poza orientacyjnymi prognozami zapotrzebowania na studia wyższe w poszczególnych województwach wynika dominująca pozycja województwa dolnośląskie w sferze świadczenia usług edukacyjnych. Co więcej zauważa się, że odpływ młodzieży do zagranicznych rynków pracy wpłynął w znacznie większym stopniu na spadek względnego zapotrzebowania na szkolnictwo wyższe w województwach lubuskim i opolskim niż w województwie wrocławskim.

 

 

Demand prognosis on higher education in Dolnośląskie, and adjoining provinces (Summary)

      A three parameter logistic model is applied to estimate future changes in demand on higher education in Dolnośląskie Province and the adjoining provinces. Apart from prognostic value of the data analysis, a local dominating role of the educational complex of the Dolnośląskie Provincce emerges. Other remarkable feature of the analysis is in the possible impact of Poland’s integration with the EU on relatively lower educational demand in Lubuskie and Opolskie provinces.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału