do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
artykuł

Iwona Markowicz

Beata Stolorz

 

 

Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa

do retrospektywnej analizy czasu funkcjonowania firm

 

 

Streszczenie

W artykule przedstawiono retrospektywną analizę czasu funkcjonowania firm. Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa, najbardziej ogólnego z modeli regresji, nie wymaga uwzględnienia założeń dotyczących natury lub kształtu rozkładu czasu przeżycia. Materiał badawczy dotyczy firm założonych w Szczecinie w latach 90-tych i zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. W przeprowadzonej analizie stanem wyjścia jest wyrejestrowanie firmy. Jeśli natomiast podmiot gospodarczy prowadził działalność do końca obserwacji to stanowił element zbioru danych uciętych. Zastosowanie omawianej metody może posłużyć do oceny ryzyka zakończenia działalności gospodarczej. Ze względu na zmieniające się w czasie warunki prowadzenia działalności, zbadany został także wpływ roku założenia firmy i branży prowadzonej działalności na czas przeżycia.

 

Use of the Cox’ proportional hazard model for the retrospective analysis of the time of the work of the firm (Summary)

In the paper the use of the Cox’ proportional hazard model for the retrospective analysis of  firms’ life is introduced. The influence of the year of the firm foundation and its line of business on its survival time has been examined. The research material concerns the firms established in Szczecin in the 90s and registred in the REGON system. The presented method can be used to estimate the risk of terminating of business activity.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału