do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Józef Biolik

 

 

Analiza porównawcza sektora przedsiębiorstw publicznych i prywatnych województwa śląskiego z wykorzystaniem  mnożników dynamicznych i całkowitych

 

 

Streszczenie

      Na podstawie danych kwartalnych dotyczących gospodarki województwa Śląskiego oszacowano parametry postaci zredukowanej modelu charakteryzującego sektor przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. Oszacowane równania charakteryzowały się wysoką zgodnością, z wyjątkiem równania wyniku finansowego sektora publicznego. Aby można było dokonać analizy porównawczej w poszczególnych równaniach charakteryzujących sektory własności znalazły się te same kategorie zmiennych. W tablicach 1-6 zestawiono mnożniki dynamiczne obrazujące wpływ poszczególnych zmiennych egzogenicznych na zmienne objaśniane w kontekście sektora własności. Mnożniki całkowite prezentują tablice 7-12. Bardziej wyraźne różnice w mnożnikach dynamicznych i całkowitych można zauważyć na rysunkach 3-14. Potwierdzeniem tej odmienności sektora przedsiębiorstw publicznych i prywatnych są pierwiastki charakterystyczne macierzy parametrów postaci zredukowanej przy opóźnionych zmiennych endogenicznych (P1).

 

 

Public and private sector in Upper Silesia – comparative analysis with the application of dynamic and cumulative multipliers (Summary)

      On the basis of quarterly data for chosen variables describing the Upper Silesia economy the econometric models were estimated. The multiplier analysis (dynamic and cumulative) was used to compare the public and private sector.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału