do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Ewa Dziawgo

 

 

Model wyceny złożonych opcji wyboru –

analiza empiryczna

 

 

Streszczenie

      Złożone opcje wyboru należą do grupy opcji elastycznych. Właściciel złożonej opcji wyboru ma prawo w określonym przyszłym czasie t zdecydować o charakterze nabytej opcji:

- czy będzie ona opcją kupna z ceną wykonania Kc  i czasem wygaśnięcia Tc,

- czy będzie to opcja sprzedaży z ceną wykonania Kp i czasem wygaśnięcia Tp,

przy czym Kc Kp lub TcTp ,lub Kc Kp  i TcTp.

      W artykule scharakteryzowane zostały złożone opcje wyboru. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule dotyczy wyceny złożonych opcji wyboru. Na przykładach symulacji wyceny złożonych opcji wyboru zbadano wpływ wybranych czynników na cenę rozpatrywanych opcji.  

 

 

Pricing model of the complex chooser options – empirical analysis

(Summary)

      Complex chooser options are time-dependent options. The article presents the issues connected with the complex chooser options. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the complex chooser options. The aim of the article is to examine the influence of selected factors on the option price.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału