do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Beata Jackowska

 

 

Modele wielostanowe w ubezpieczeniach

na życie – ujęcie ciągłe

 

 

Streszczenie

      W artykule przedstawiono podejście wielostanowe do aktuarialnej konstrukcji wybranych produktów ubezpieczeń na życie w przypadku procesu ciągłego w czasie. Struktura pracy jest następująca:

1. Ciągły proces Markowa w modelowaniu  wielostanowym

2. Modele wielostanowe dla wybranych ubezpieczeń na życie

3. Parametryczne modele intensywności przejść

 

 

Multistate models for life insurance – the time-continuous approach

(Summary)

      This paper presents time-continuous, multistate approach to the actuarial structure of some life insurance products. This work is structured as follows:

1.    The time-continuous Markov chain for multistate modelling

2.    Multistate models for some life insurances

3.    Some analytical laws of transition intensity


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału