do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Patrycja Kowalczyk

Ewa Poprawska

 

 

Analiza inwestycji na wrocławskim rynku nieruchomości – wybrane aspekty

 

 

Streszczenie

      Rynek nieruchomości w Polsce rozwija się od kilku lat bardzo dynamicznie. Coraz więcej pojawiło się również inwestorów, którzy odpowiadają na ogromne zapotrzebowanie przede wszystkim nieruchomości mieszkaniowych, gdyż od lat obserwuje się ogromny popyt. Sytuacja ta spowodowała gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych oraz nieruchomości mieszkaniowych. Ponadto nieruchomości stały się alternatywną formą inwestowania ze względu na uzyskiwane stopy zwrotu. Chcąc to pokazać w artykule dokonano analizy opłacalności inwestowania w nieruchomości na wrocławskim rynku, opierając się na danych rzeczywistych.

 

 

Analysis of investment on the Wroclaw’s market of the real estate – chosen aspects (Summary)

      Last years the market of the real estate in Poland has developed rapidly. Considering the rates of return, fixed properties have became the alternative form of investment. To prove that the authors made analysis of the profitability of investments in fixed properties in Wrocław on the base of real data.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału