do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Popyt na pieniądz - przegląd wybranych prac Artykuł do PiM WZ UG

Małgorzata Borzyszkowska

 

 

Popyt na pieniądz - przegląd wybranych prac

 empirycznych

 

 

Streszczenie

      We współczesnych gospodarkach rynkowych, pieniądz jest istotnym elementem rozwoju gospodarczego. W krajach rozwijających (lub będących w okresie trasformacji) kluczową rolę odgrywa polityka monetarna, gdyż wywiera ona wpływ na wielkość podaży pieniądza, jak i na wielkość popytu na pieniądz. Kształtowanie się rzeczywistej funkcji popytu na pieniądz uwarunkowane jest wieloma czynnikami, których teoretyczne podstawy opisali w swoich teoriach znani ekonomiści między innymi J.M. Keynes oraz M. Friedman. Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest analiza przeprowadzonych w Polsce i na świecie badań dotyczących popytu na pieniądz w krajach będących w okresie transformacji,  z ostatniej dekady (na podstawie wybranych prac). Celem analizy jest porównanie wykorzystywanych metod estymacji funkcji popytu na pieniądz pod kątem jakości otrzymanych wyników. Na podstawie analizy dokonano zestawienia uzyskanych współczynników elastyczności funkcji popytu na zmiany poszczególnych czynników oraz parametru dostosowania d, w odniesieniu do omawianych postaci modeli.     

 

 

Money demand – overview of recent Literature (Summary)

      Money demand is an important indicator of growth of economy. Modelling money demand in transition economies is a very important and difficult issue. During the transition period, the main problem faced by the authorities is to define a stable policy rule and to set the operational target of monetary policy according to this role. This paper contains an overview some of recent empirical studies about measuring and modelling the money demand for countries in transition.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału