do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Ewa Majerowska

 

 

Możliwości prognozowania stóp zwrotu na przykładzie
walorów notowanych na GPW w Warszawie

 

 

Streszczenie

Niniejsza praca poświęcona jest prognozowaniu stóp zwrotu walorów notowanych na GPW w Warszawie. Na podstawie miesięcznych notowań 16 spółek, reprezentujących wszystkie sektory funkcjonujące na GPW w Warszawie, oszacowano modele Sharpe’a i CAPM dla każdego waloru oddzielnie oraz w ujęciu panelowym. Badanie przeprowadzono dla trzech okresów. Metody estymacji uwzględniały powiązania pomiędzy poszczególnymi papierami oraz powiązania w czasie. Analiza empiryczna pozwoliła na wyciągnięcie wniosku, iż nałożenie restrykcji równościowych na parametry beta nie było uzasadnione. Najlepszą z metod szacowania jest metoda zezwalająca na powiązania pomiędzy spółkami oraz powiązania w czasie. Jednakże najmniejsze błędy prognoz otrzymano przy szacowaniu modeli metodą MNK.

 

 

Possibilities of forecasting rates of return on the example of the assets traded on the WSE (Summary)

The paper deals with the empirical analysis of the assets traded on the WSE. On the basis of the monthly data of 16 assets the Sharpe and CAPM models were estimated. The panel data estimation methods and the OLS method were employed. The forecasts were calculated. The analysis showed that the smallest errors of forecast for models estimated by the OLS method were obtained.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału