do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
artykuł

Agnieszka Majewska

 

 

Weryfikacja zmienności kursów akcji wyznaczonych
na podstawie cen opcji

 

 

Streszczenie

Rynek opcji, jako, że jest ściśle uzależniony od rynku natychmiastowego może również dostarczać informacji o zmienności cen walorów bazowych. Traktując w modelu wyceny opcji zmienność jako niewiadomą na podstawie ceny opcji można uzyskać jej wartość. W przypadku, gdy rynek opcji będzie efektywnie wykorzystywał informacje a model wyceny poprawnie określał związek między cenami a oczekiwanymi zmienności, wyznaczona w ten sposób zmienność będzie prawidłową wielkością. Oznacza to, że dodatkowe informacje nie mają wpływu na jej wartość.

W celu weryfikacji hipotezy o optymalnych prognozach zmienności otrzymanych na podstawie cen opcji wyznaczone zostaną dwa rodzaje modeli. Pierwsze uwzględniać będą wyłącznie informacje dostarczane przez opcje, natomiast drugie będą dodatkowo obejmować dane o zyskach. Weryfikacja parametrów modeli wskaże, czy informacje zawarte w opcjach są wystarczające do wyznaczenia zmienności.

 

 

The Verification of Implied Volatility of Options (Summary)

The volatility estimation is the subject of many research for several years. The most popular method of estimation is historical method of statistical estimation of variance. Some researches [H.A. Latané, R.J. Rendlemana 1976] even show, that results of the method using the equation of option’s value are better. Solving the valuation equation backwards, taking the price of the option in the market as given, we can find the standard deviation (implied volatility).

The main aim of this article is to verify if implied volatility could be good predictor of real volatility on the market. The author used some econometric models (EWMA, ARCH) to check this assumption.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału