do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
artykuł

Sebastian Majewski

 

 

Porównanie empirycznych rozkładów stóp zwrotu graczy giełdowych płci żeńskiej i męskiej – wyniki badań
eksperymentalnych

 

 

Streszczenie

Celem artykułu jest wykazanie silnej rozbieżności pomiędzy sposobem podejmowania decyzji inwestycyjnych przez mężczyzn i kobiety (inwestorów giełdowych). Podstawą rozważań teoretycznych na tym gruncie jest praca B. Barbera i T. OdeanaBoys will be boys: Gender, overconfidence and common stock investment”, którzy twierdzą, że płeć odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Według nich mężczyźni dokonują transakcji częściej niż kobiety, przez co częściej są narażeni na ryzyko popełnienia błędu. W krótkim okresie ich decyzje przynoszą większe zyski niż decyzje kobiet, natomiast w dłuższej perspektywie czasowej wyniki inwestycji dokonywanych przez kobiety są lepsze. Podstawą empiryczną artykułu są wyniki gry giełdowej prowadzonej w ramach konkursu „Młody inwestor” prowadzonego na Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2003-2007. W artykule zostanie dokonana analiza porównawcza tych rozkładów.

 

 

The comparison of empirical distribution of rates of return of market players male and female – results of experiment (Summary)

      In 2001 Brad Barber i Terrance Odean in article „Boys will be boys: Gender, overconfidence and common stock investment” show that, gender plays important role in making investment decisions process. Males trade more often than female, therefore their transactions are also more risky. Their decisions give better profits than female’s decisions in short time period, but worse in long time period. In this paper author tries to verify this assumption in Poland.

This article shows results of experiment – stock-market game. The decisions made by the participants of the game are similar to those in the real market game. Therefore many factors could have influence on their decisions.

We could read many times about the influence of psychological aspects, emotions or for example gender on the making decisions process. Author will verify some phenomenon like gender or overconfidence in investment in Polish capital market conditions.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału