do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Agnieszka Martynowska

 

 

Stabilność sektorowych współczynników beta
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 

 

Streszczenie

      Niniejszy artykuł jest poświęcony modelowaniu ryzyka sektorowego na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie w latach 1999 – 2006. Zweryfikowano hipotezy o zmianach ryzyka sektorowego spowodowanego uwzględnieniem w modelu istotnych czynników takich jak: sektor, rynek, walory pozbawione ryzyka. Podstawą weryfikacji hipotez był zmodyfikowany model rynkowy. Przeprowadzone badanie, wykorzystuje różne definicje podziału rynku na okresy dobrej i złej koniunktury. Wynika z niego brak stabilności współczynników beta dla poszczególnych sektorów. Ryzyko inwestycyjne jest uwarunkowane sektorowo. Faza rynku ma istotny wpływ na jego wielkość. Ryzyko inwestycyjne nie jest determinowane przez zmienności stopy rynkowej, ani stopę zwrotu z walorów pozbawionych ryzyka. Niezależna stopa zwrotu nie ma wpływu na ryzyko inwestycyjne.

 

 

Stability of sector betas at the Warsaw Stock Exchange (Summary)

      The paper is devoted to the problem of modeling the sector risk at the Warsaw Stock Exchange in the period 1999 to 2006. The investigation of changes of the sector risk is drawn upon the Market Model with modifications, including dummy variables sharing the market for Bull and Bear periods. The obtained results would favour the hypothesis of instability the industry beta risk in time. The investment risk is dependent on the sector of economy and the market period. The investment risk is independent on the volatility of the market rate of return and the treasury bills’ rate of return. The independent rate of return does not effect the investment risk.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału