do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Sabina Nowak

 

 

Krótka sprzedaż na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie w latach 2002-2007

 

 

Streszczenie

Artykuł porusza zagadnienie krótkiej sprzedaży, będącej odwróceniem tradycyjnej kolejności zawierania transakcji giełdowych podczas których najpierw kupuje się taniej, a następnie sprzedaje drożej. Istotą krótkiej sprzedaży jest zarabianie na spadkach kursów na drodze sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych, odkupieniu ich (po niższej cenie) i zwrocie pożyczkodawcy. W artykule w sposób syntetyczny przedstawiono mechanizm działania krótkiej sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zanalizowano liczbę transakcji zawartych w jej ramach w okresie od r. 2002 do kwietnia 2007 r., omówiono sposoby zabezpieczenia krótkiej sprzedaży oraz zaprezentowano istniejące w Polsce regulacje prawne (na tle jurysdykcji zagranicznych) dotyczące zawierania transakcji krótkiej sprzedaży. Wprowadzenie – tuż przed oddaniem artykułu do druku – alternatywnego systemu obrotu ma dużą szansę przyczynić się do realnego zwiększenia liczby transakcji krótkiej sprzedaży i wzrostu jej popularności na warszawskiej giełdzie.  

 

 

Short sale at the Warsaw Stock Exchange, 2002-2007 (Summary)

The article considers the strategy of investing – short selling – which is a way to profit from the decline in price of a stock. A short sale is the sale of a stock that is not owned by the seller, but must be borrowed and is promised to be delivered. The article presents the mechanism of this technique on the Polish market, describes the basic rules of short selling at the Warsaw Stock Exchange and explains its limitations by the terms of Polish law.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału