do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

 

Obciążenie demograficzne i jego implikacje

ekonomiczno-społeczne do 2030 roku

 

 

Streszczenie

      Od 2010 do 2030 roku należy oczekiwać dynamicznego wzrostu obciążenia demograficznego - z 54 osób do 70 osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wzrost obciążenia będzie skutkiem bardzo niekorzystnych zmian w strukturze ludności według wieku. Występować będzie spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym przy jednoczesnym wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym. Spowoduje to pogorszenie relacji między liczbą ubezpieczonych i emerytów, a skutkiem może być niestabilność finansowa systemu emerytalnego. Trudności mogą być spotęgowane wydłużaniem się okresu pobierania emerytury i presją społeczną na wzrost wysokości świadczeń. Wzrost zatrudnienia można osiągnąć drogą pośrednią – poprzez wzrost aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym i oraz zatrzymanie aktywności zawodowej ludzi starszych. Zmniejszać się będzie liczba uczniów wszystkich typów szkół. Z jednej strony pozwoli to na kształcenie dzieci i młodzieży w lepszych warunkach, z drugiej zaś stanowi zagrożenie likwidacji szkół, zmniejszenie liczby nauczycieli. Znaczący ubytek studentów szkół wyższych może być częściowo zrekompensowany jedynie w wyniku kształcenia na szczeblu doktoranckim i podyplomowym. Kolejnym problemem tego okresu będzie bardzo szybki proces starzenia się ludności. Konieczne jest szybkie dostosowanie specjalności medycznych i rynku usług do skali problemu.

 

Demographic overload and its socio-economic implications to the year 2030 (Summary)

      It is expected that to the year 2030 the ratio of people in unproductive age to productive age will grow from 54 to 70 per 100. This rising demographic overload is the result of changes at the age-structure and will cause important changes at many social and economic areas such as retail system, education system and medical care.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału