do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Agnieszka Pobłocka

 

 

Analiza wypadków komunikacyjnych w Polsce

na tle wybranych krajów OECD w  latach 1990-2005

 

 

Streszczenie

      Polska sieć dróg publicznych mieści się w normach europejskich, jednakże ich stan techniczny jest na bardzo niskim poziomie. Poziom zmotoryzowania w naszym kraju także odbiega od norm europejskich, jednakże z roku na rok coraz mniej. W 2004 roku statystycznie co trzeci Polak posiadał pojazd mechaniczny, podczas gdy pojazd taki posiadał co drugi statystyczny Europejczyk. Rosnąca liczba pojazdów na słabej jakości sieci drogowej przyczynia się do zwiększenia zagrożenia na polskich drogach, gdzie trzy razy częściej giną osoby wskutek wypadków drogowych niż innych krajach Europy np. w Anglii (wskaźnik zagrożenia w Polsce jest jeden z najwyższych w Europie). Wynika stąd, że bezpieczeństwo na drogach w Polsce jest na dużo niższym poziomie niż w Europie i z tego powodu należy koniecznie zwiększyć liczbę działań prewencyjnych, które zminimalizują liczbę wypadków i ich skutków, a w szczególności zagrożenia śmiertelne.

 

 

Statistical analysis of road accidents in Poland and some OECD countries in years 1990-2005 (Summary)

      In the article a short statistical analysis of road accidents and their fatalities in some OECD countries is presented. Poland is one of the biggest UE countries with more then 16 milion cars and 38 milion people. But in our country we have the worst road safety and the biggest number fatalities of car accidents. For example in 2005 5444 people died in accidents. The question is why it happened. It was because our infrastructure of roads is not good enough and our traffic regulation has not been observed.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału