do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Bogumiła Wątorek

 

 

Przykładowe symulacje wysokości stóp zastąpienia
z części kapitałowej w zreformowanym systemie
emerytalnym w Polsce

 

 

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu szacowania wysokości stopy zastąpienia z części kapitałowej oraz określeniu jej wpływu na całkowitą stopę zastąpienia w zreformowanym systemie emerytalnym w Polsce. W oparciu o przyjęte założenia, głównie o charakterze demograficznym oraz makroekonomicznym, przeprowadzone zostały badania dla wybranych przypadków. Symulacje wysokości stóp zastąpienia posłużyły do wskazania najważniejszych czynników, które wpływają na stopę zastąpienia z części kapitałowej systemu emerytalnego w Polsce.

 

 

The impact of the replacement rate from funded pillars on the overall replacement rate in a reformed pension system in Poland (Summary)

The main aim of this paper is to present an impact of fully funded pillars on the overall replacement rate in a reformed pension system in Poland. Projections shown in this paper are based on the macroeconomic and demographic assumptions. The results of research allow to indicate the main factors, which have an influence on the replacement rate from funded pillars.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału