do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Ewa Wycinka

 

 

Czynniki różnicujące umieralność ubezpieczonych

 

 

Streszczenie

      Najważniejsze ryzyka w działalności zakładu ubezpieczeń na życie to ryzyko umieralności ubezpieczonych oraz ryzyko stopy procentowej. Prawidłowe oszacowanie składek ubezpieczeniowych i rezerw jest uwarunkowane znajomością rozkładu umieralności ubezpieczonych w kolejnych latach trwania umowy ubezpieczenia. W artykule zostały zaprezentowane najważniejsze determinanty umieralności różnicujące jej wzorzec. Przybliżono wyniki badań empirycznych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych na temat wpływu na nadumieralność szeregu czynników społeczno-ekonomicznych i demograficznych oraz behawioralnych. Zwrócono uwagę na występujące korelacje między opisywanymi determinantami, które mogą być przyczyną przeszacowywania wpływu poszczególnych determinant na zróżnicowanie umieralności. W artykule omówiono ponadto determinanty umieralności charakterystyczne tylko dla ubezpieczonych, takie jak rodzaj ubezpieczenia, sposób jego zawarcia czy długość trwania mowy ubezpieczeniowej.  Nawet jeśli zakłady ubezpieczeń nie mogą różnicować składki ubezpieczeniowej ze względu na niektóre z determinant umieralności, to znajomość ich wpływu na wzorzec umieralności jest ważna przy szacowaniu rezerw oraz zarządzaniu finansami zakładu.

 

Determinants of mortality among insured for life (Summary)

      Mortality is one of the most important concerns of actuarial work related to life insurance and annuity products. There are various risk factors that have the impact on mortality. In addition to age and sex, those risk factors include socio-economic/demographic (education, income, marital status) and behavioral factors (smoking, drinking alcohol, obesity, physical activity). Moreover there are some specific mortality determinants characteristic only for insured persons, such as type of insurance policy or time of being insured. Using those factor enables insurers to provide more equitable insurance premiums and efficient reserves setting. This paper presents various determinants of mortality and the results of many studies which shows the impact of the particular determinants on mortality.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału