do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Magdalena Osińska

 

 

Wykorzystanie analizy ścieżek do identyfikacji zależności przyczynowych w modelu wpływu impulsów monetarnych na rynek kapitałowy w Polsce

 

 

Streszczenie

Przedmiotem badania jest specyfikacja zależności przyczynowych pochodzących od zmiennych monetarnych do rynku kapitałowego w Polsce. Na ogół w ekonometrycznej analizie przyczynowości zwraca się uwagę na bezpośrednie zależności przyczynowe, jednak w systemach ekonomicznych, w których nakładają się wzajemne wpływy wielu zmiennych, nie sposób założyć, że mamy do czynienia wyłącznie z bezpośrednimi związkami. Zachodzi więc potrzeba wyraźnej specyfikacji zależności bezpośrednich i pośrednich, a także określenia siły i kierunku bezpośredniego oraz pośredniego (realizowanego poprzez inne zmienne) wpływu poszczególnych przyczyn na skutek. W tej dziedzinie pomocna jest analiza ścieżek (Path analysis). W niniejszej pracy proponuje się zastosowanie analizy ścieżek do opisu zależności przyczynowych pomiędzy stacjonarnymi procesami AR(1), obejmującymi procesy monetarne oraz ceny towarów, kredytów oraz papierów wartościowych w Polsce. Kolejnym etapem jest budowa modelu VAR i weryfikacja badanych zależności za pomocą testu przyczynowości Grangera, a także analiza strukturalna.

 

 

Path analysis in identification of causal relationships  in a model of the monetary impulses influence on capital market in Poland (Summary)

The paper is aimed to analyse direct and indirect causal relationships among monetary variables and capital market in Poland. As the data are in time series form, standard approach is related to VAR methodology. We propose to use path analysis, being a part of SEM modeling to show the direct, indirect and total influence of the mentioned data. Graph analysis is also applied to form causal ordering in the system being investigated.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału