do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Marian Drymluch

Bartosz Chorkowy

 

 

Wzrost znaczenia kredytu jako źródła finansowania
w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności w Polsce

 

 

Streszczenie

W okresie wprowadzania reformy systemu społeczno-ekonomicznego w naszym kraju, nie zostały rozwiązane problemy mieszkaniowe społeczeństwa. Nie stworzono programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego ani efektywnego systemu finansowania budownictwa socjalnego, komunalnego, spółdzielczego czy indywidualnego. Głównym czynnikiem ograniczającym wzrost budownictwa mieszkaniowego - przy dużej podaży potencjału wykonawczego i materiałów budowlanych - pozostają dysproporcje pomiędzy dochodami ludności a poziomem kosztów budownictwa mieszkaniowego. Tak więc podstawową barierą wzrostu jest finansowa dostępność mieszkań. Stąd konieczność sięgania po kredyty mieszkaniowe oraz wzrost ich znaczenia jako źródła finansowania potrzeb mieszkaniowych w Polsce.

 

 

The increase of importance of credit as a financing source of the housing needs of the population in Poland (Summary)

The main factor that limits the increase of estate building – considering the huge supply – is the significant difference  between the level of income and the level of costs of the building. So the most important is the financial barrier, which leads to the necessity of taking out a home loan.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału