do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jerzy Czesław Ossowski

 

 

Pomiar i interpretacja efektów sezonowych

w przyczynowo-skutkowych modelach dynamicznych na przykładzie modelu płac w Polsce

 

 

Streszczenie

      W części teoretycznej artykułu określono związki funkcyjne pomiędzy przyczynowo-skutkowym, dynamicznym modelem autoregresyjnym pierwszego rzędu a modelu trendu przełącznikowego. Wykazano, że poziom trendu przełącznikowego zależy od dynamicznych właściwości modelu autoregresjnego z jednej strony oraz od poziomu czynników występujących w tym modelu, z drugiej strony. Na tym tle wykazano, że na podstawie efektów sezonowych w modelu dynamicznym można jednoznacznie określić efekty sezonowe wskazujące na odchylenia zmiennej endogenicznej od poziomu trendu przełącznikowego.

      Wnioski sformułowane w części teoretycznej artykułu wykorzystano w analizie kwartalnego, przyczynowo-skutkowego, dynamicznego modelu płac dotyczącego gospodarki polskiej. Na podstawie oszacowanej wersji modelu zidentyfikowano i zinterpretowano efekty sezonowe poziomu płac oraz przeprowadzono symulację efektów krótko i długo okresowych zmian płac wynikających ze zmiany wydajności pracy, poziomu cen oraz stopy bezrobocia.

 

 

Measurement and interpretation seasonality in cause-effect dynamic models on example of the wages model in Poland (Summary)

      In the theoretical part of the paper there is presented the method of transformation of the case-effect dynamic model with seasonality into the trend model with seasonality. It gives us possibilities to interpret the seasonal effects on the base dynamic models. In the empirical part of the paper there is presented the method of the interpretation of the seasonality and another effects on example of the dynamic wages model.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału