do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Konstancja Poradowska

 

 

Wybrane aspekty prognozowania wielkości sprzedaży
nowych produktów

 

 

Streszczenie

Prognozowanie wielkości sprzedaży nowych produktów jest szczególnie trudne z uwagi na brak danych dotyczących kształtowania się sprzedaży w przeszłości. Opiera się ono najczęściej na badaniach opinii ekspertów, intencji nabywców lub na intuicji prognosty.

Jednym ze sposobów prognozowania sprzedaży nowych produktów jest zbudowanie tzw. modelu formalnego II rodzaju, odzwierciedlającego spodziewaną postać krzywej życia danego produktu. Parametry takiego modelu nie są szacowane metodami statystycznymi, lecz określane na podstawie opinii ekspertów.

W artykule zaprezentowano zagadnienie prognozowania na podstawie tego typu modeli. Przedstawiono autorską propozycję oceny stopnia niepewności tak skonstruowanych prognoz.

 

 

Chosen aspects of new product sale forecasting (Summary)

New product sale forecasting is difficult because of lack of suitable past data. The one common solution is to build the formal model of II type. This model explains the curve of the unique product live cycle.  The parameters of such model are estimated on base of experts judges rather than with statistical methods. In this article I considered new products sale forecasting based on formal models of II type. I have proposed a method of measuring forecast uncertainty.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału