do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Krzysztof Cichy

Krzysztof Malaga

 

 

Dyfuzja technologii w zagregowanych

 modelach wzrostu gospodarczego

 

 

Streszczenie

      Gospodarka w XXI wieku, bardziej niż kiedykolwiek, jest gospodarką opartą na wiedzy. W związku z tym, za kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego należy uznać postęp techniczny. Jednym z najbardziej owocnych podejść do modelowania postępu technicznego jest uwzględnienie zjawiska dyfuzji technologii, które powoduje, że kraje, w których wydatki na działalność badawczo-rozwojową są relatywnie niskie wykazują często wyższe tempo postępu technicznego, niż kraje, w których technologia osiąga najwyższy światowy poziom.

W niniejszym artykule przedstawiono różne sposoby podejścia do zagadnienia postępu technicznego z dyfuzją technologii w zagregowanych modelach wzrostu gospodarczego. Zaproponowano także dwa nowe sposoby ulepszenia klasycznego podejścia Nelsona-Phelpsa i przedstawiono wyniki badań empirycznych, uzyskanych w oparciu o omówione modele.

 

 

Technology diffusion in aggregative models of economic growth (Summary)

Technological progress is one of the key factors of economic growth. One of the most fruitful approaches to the issue of technological progress is technology diffusion. In this paper we propose two modifications of the classic Nelson-Phelps model of technology diffusion. We also present the results of empirical analysis based on the models that we introduce.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału