do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Dorota Ciołek

Stanisław Umiński

 

 

Jak mierzyć wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność przemysłu w Polsce?

 

 

Streszczenie

Wraz z transformacją gospodarczą Polska otworzyła się na napływ inwestycji zagranicznych. Jednym z efektów obecności kapitału zagranicznego jest transfer technologii, który podnosi produktywność w całej gospodarce. W artykule prezentujemy wyniki analizy wpływu obecności BIZ w poszczególnych branżach na poziom TFP oraz na wydajność pracy. Dla porównania testujemy również hipotezę, że wpływ ten odzwierciedla się w stosowaniu technologii coraz bardziej energooszczędnych. Podstawowym narzędziem analizy były panelowe modele ekonometryczne szacowana w ujęciu branżowym w latach 1993-2005.

 

 

How to measure the influence of Foreign Direct Investment on productivity of Polish industry? (Summary)

The purpose of this paper was to analyze the existence of productivity spillovers associated with foreign capital presence in the Polish industry. Using data for three-digit manufacturing industries, we estimated the panel data models to show how FDI influence productivity growth in indigenous Polish firms. 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału