do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

4

2008

 

 

 

 

 

RYNEK KAPITAŁOWY I PIENIĘŻNY

WYBRANE ASPEKTY

 

 

 

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2008

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, dr hab. Barbara Żurawik, prof. UG

 

 

Recenzent

 Prof. UMK dr hab. Magdalena Osińska

 

 

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Agata Borowska-Pietrzak
Motywacyjna funkcja systemów okresowych ocen pracowników na przykładzie wybranych banków

 

Wioleta Dryl, Tomasz Dryl
Kontrola marketingowa w przedsiębiorstwie jako element zarządzania organizacją

 

Janusz Gliński
Analiza zmienności kursu walutowego z wykorzystaniem nieliniowych autoregresyjnych modeli szeregów czasowych

 

Ewa Majerowska
Wybrane problemy testowania modelu CAPM

 

Agnieszka Martynowska
Indeksy sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Paweł Miłobędzki
O regresyjnych sposobach weryfikacji hipotezy oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce

 

Jarosław Szreder
Bariery w deweloperskim procesie inwestycyjnym

 

Anna Zamojska
Wyczucie rynku i zmienność wyczucia akcyjnych funduszy inwestycyjnych

 

Jerzy Zemke
Decyzje strategiczne. Ryzyko fuzji i przejęć

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału