do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Tom I: Sukces organizacji – istota, pomiar, uwarunkowania

 Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

2/1

2009

 

 

SUKCES ORGANIZACJI

ISTOTA, POMIAR, UWARUNKOWANIA

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2009


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

 

Recenzent

Małgorzata Gableta, Piotr Grajewski, Kazimierz Jaremczuk, Kazimierz Krzakiewicz, Mieczysław Moszkowicz, Andrzej Pomykalski, Mieczysław Przybyła, Jan Skalik, Janina Stankiewicz

 

 

Redakcja naukowa

Ryszard Rutka, Piotr Wróbel

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

ISSN 1732-1565

Skład i łamanie

Piotr Wróbel, Małgorzata Wojnarowska

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

Spis treści

 

Tom I: Sukces organizacji – istota, pomiar, uwarunkowania

red. prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka, dr Piotr Wróbel

Wstęp

 

Ryszard Rutka, Wojciech Machel

Historia Instytutu Organizacji i Zarządzania

Sukces organizacji – istota, determinanty, pomiar

Wojciech Cieśliński, Marcin Kowalewski

Sukces organizacji i możliwości jego pomiaru z wykorzystaniem koncepcji Performance Prism

Tadeusz Falencikowski

Pomiar synergii w organizacji gospodarczej

Andrzej Kaleta

Realizacja strategii jako miara sukcesu organizacji

Aleksandra Kostka-Bochenek

Ocena sukcesu przedsięwzięć. Model koncepcyjny oceny przedsięwzięć dotyczących zmian w strukturze własnościowej nieruchomości mieszkaniowych

Jolanta Łopatowska

Czynniki sukcesu i ich wpływ na proces produkcji

Jan Skalik

Sukces w zarządzaniu zagrożonymi organizacjami

Janusz R. Sobczyk

Aksjologia sukcesu – uwarunkowania pomiaru (miary i oceny)

Janusz Strużyna, Magdalena Majowska, Tomasz Ingram

Sukces organizacji z perspektywy teorii ewolucji

Andrzej Piotr Wiatrak

Czynniki sukcesu w organizacjach społecznych

Przemysław Zbierowski

Pozytywne źródła sukcesu i wysokiej efektywności organizacji

Sukces w zarządzaniu organizacjami publicznymi

Izabela Bednarska-Wnuk

Zarządzanie kompetencjami jako czynnik sukcesu w pracy menedżera oświaty

Tomasz Białas

Komunikacja z interesariuszami jako kluczowy czynnik sukcesu organizacji publicznej

Andrzej Chajęcki

Specyfika zatrudniania pracowników w administracji samorządowej

Henryk Gawroński

Przywództwo lokalne w zarządzaniu strategicznym jednostką
samorządu terytorialnego

Dorota Jendza

Sukces jednostek inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności – uwarunkowania prawne

Tomasz Kafel

Mierniki sukcesu organizacji pozarządowych

Artur Kożuch

Znajomość potrzeb społecznych jako determinanta racjonalizacji wydatków publicznych w warunkach kryzysu

Barbara Kożuch

Wpływ współdziałania międzyorganizacyjnego na realizację celów organizacji publicznych

Barbara Kożuch, Renata Przygodzka

Publiczność organizacji i teoretyczne aspekty jej pomiaru

Anna Kwiotkowska

Uwarunkowania sukcesu uniwersyteckich firm spin-off

Paweł Nawara

Sukces organizacji ochrony zdrowia - kryzys systemu ochrony zdrowia: analiza przyczyn

Katarzyna Piwowar-Sulej

Potencjał nauczycieli źródłem sukcesu publicznych szkół licealnych

Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska

Czy organizacja publiczna skazana jest na dominację myślenia skutecznościowego nad efektywnościowym?

Piotr Wróbel

Planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych

Ludmiła Zawadzka, Grzegorz Zieliński

Modele Doskonałości w opiece zdrowotnej

Grzegorz Zieliński

Determinanty jakości usług w zakładach opieki zdrowotnej

Sukces organizacji – spojrzenie branżowe

Jadwiga Bizon-Górecka

Przewidywania jako uwarunkowanie sukcesu przedsiębiorstw budowlanych

Tomasz P. Czapla, Maciej J. Malarski

Wykorzystywanie badania opinii w identyfikacji efektywności zmian w organizacji pracy na przykładzie funkcjonowania działu sprzedaży w badanym przedsiębiorstwie

Michał Góralski, Michał Organa

Zachowania organizacji w warunkach niepewności na przykładzie agencji pracy tymczasowej

Jarosław Górecki

Powodzenie projektów przejawem sukcesu przedsiębiorstwa budowlanego

Karol Krajewski

Partnerstwo jako podstawowa strategia sukcesu w kanałach dystrybucji produktów żywnościowych

Stanisław Marciniak, Eryk Głodziński

Znaczenie controllingu płynności finansowej w warunkach kryzysowych

Zdzisław Mokwa

O szczególnej roli koordynacji w logistyce

Mirosław Moroz

Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania sukcesu w biznesie internetowym

Magdalena Pichlak

Bariery innowacyjności w kontekście sukcesu MSP

Wojciech Popławski

Uwarunkowania i skuteczność procesu umiędzynarodawiania się przedsiębiorstw (na przykładzie przedsiębiorstw branży budowlanej)

Iwona Posadzińska

Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynku międzynarodowym

Małgorzata Trenkner

Zarządzanie jakością jako czynnik sukcesu organizacji – uwarunkowania społeczne

Marek Wąsowicz

Sukces w zarządzaniu projektami

Arkadiusz Wierzbic

System zarządzania oparty na wymaganiach normy ISO 9001 – definicja i determinanty sukcesu


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału