do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

2/2

2009

 

 

SUKCES ORGANIZACJI

ISTOTA, POMIAR, UWARUNKOWANIA

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2009

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

 

Recenzent

Małgorzata Gableta, Piotr Grajewski, Kazimierz Jaremczuk, Kazimierz Krzakiewicz, Mieczysław Moszkowicz, Andrzej Pomykalski, Mieczysław Przybyła, Jan Skalik, Janina Stankiewicz

 

 

Redakcja naukowa

Ryszard Rutka, Piotr Wróbel

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

ISSN 1732-1565

Skład i łamanie

Piotr Wróbel, Małgorzata Wojnarowska

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

Tom II: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji

red. prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski, dr hab. prof. UG Jacek Rybicki


Spis treści

Wstęp

Zewnętrzne uwarunkowania sukcesu organizacji

Jerzy Baruk

Społeczna percepcja innowacji – wyniki badań

Mariusz Bratnicki

Co napędza sukces przedsiębiorczości? Rola kontekstu zewnętrznego

Mateusz Codogni

Zaufanie jako czynnik kształtujący Produkt Krajowy Brutto

Piotr Grajewski

Współczesne paradygmaty w naukach o zarządzaniu

Henryk Jagoda

Formy branżowego zrzeszania się  przedsiębiorstw

Lidia Kaliszczak

Warunki sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu

Wanda Kopertyńska

Czynniki determinujące sukces małych i średnich firm – studia przypadków

Grzegorz Krzos

Specyfika zarządzania projektami współfinansowanymi z UE

Monika Kwiecińska

Współpraca organizacji niedochodowych z otoczeniem jako determinanta sukcesu

Bogdan Nogalski, Jarosław Karpacz, Anna Wójcik-Karpacz

Tworzenie i rozpad więzi międzyorganizacyjnej w świetle wyników case research

Halina Piekarz, Paweł Cabała

Analiza powiązań między czynnikami zmienności i złożoności otoczenia biznesowego

Andrzej Pomykalski, Bożyna Pomykalska

Zarządzanie biznesem w warunkach kryzysu otoczenia

Benedykt Puczkowski

Sytuacje decyzyjne menedżera a decydowanie w organizacji sukcesu

Marzena Syper-Jędrzejak

Kapitał społeczny jako czynnik sukcesu gospodarczego

Strategiczne i marketingowe uwarunkowania
sukcesu organizacji

Marek Ćwiklicki, Hubert Obora

Ewolucja podejścia promującego zadowolenie klienta

Wioleta Dryl, Tomasz Dryl

Kontrola marketingowa z wykorzystaniem audytu marketingowego jako
determinanta sukcesu współczesnych organizacji

Ewa Głuszek

Ochrona reputacji przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie tematami

Hanna Górska-Warsewicz

Marka jako narzędzie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora żywnościowego

Rafał Krupski

Ewolucja strategii jako systemu UC

Marek Lisiński

Paradygmat jako instrument analizy zarządzania strategicznego

Wojciech Machel

Posiadanie systemu CRM  a postawa kadry zarządzającej – niewidoczny wymiar przewagi konkurencyjnej dealerów samochodów osobowych

Lech Nieżurawski

Satysfakcja klienta jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa

Katarzyna Piórkowska

Uwarunkowania sukcesu strategii menedżerskich

Adam Stabryła

Agregatowa zdolność rozwojowa jako miernik wartości potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus

Jak budować bądź podtrzymywać zaufanie klientów wobec banku poprzez jego pracowników?

Agnieszka Szpitter

Rola współczesnego zarządzania marką w osiąganiu sukcesu na rynku

Anna Szwajlik

Wybór strategii koncentracji jako podstawy do budowy przewagi konkurencyjnej przez agencje reklamowe działające na rynkach lokalnych

Monika Świątkowska

Reklama jako czynnik sukcesu na rynku żywnościowym

Beata Tarczydło

Obsługa klienta a sukces sieci handlowej. Studium przypadku

Ryszard Walkowiak

Społeczna odpowiedzialność organizacji szansą na sukces organizacji

Strukturalne uwarunkowania sukcesu organizacji

Joanna Hołub-Iwan, Piotr Niedzielski

Problemy i bariery rozwoju inicjatyw klastrowych w Polsce – wyniki ogólnopolskich badań empirycznych

Jan Jeżak

„Złota akcja” jako instrument doskonalenia nadzoru nad własnością państwową w Polsce

Małgorzata Kołodziejczak

Wpływ podejścia procesowego w zarządzaniu organizacjami na kształtowanie struktur organizacyjnych

Leszek Kozioł

Dualistyczny i monistyczny system nadzoru w spółce

Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter, Mirosław Czapiewski

Umowa społeczna a sprawność procesu restrukturyzacji podmiotowej – case studiem

Artur Olczak

Budowanie partnerstwa w sieci międzyorganizacyjnej

Katarzyna Olejczyk-Kita

Czy organizacja w ruchu gwarantuje sukces przedsiębiorstwom usługowym?

Jolanta Staszewska

Sukces klastra sukcesem organizacji - ocena uwarunkowań

Anna Szerenos, Adrian Lis

Czynniki sukcesu w strukturach klastrowych

Marcin Szplit

Modelowanie procesów w organizacji

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału