do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

 

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

2/3

2009

 

 

 

 

 

 

SUKCES ORGANIZACJI
ISTOTA, POMIAR, UWARUNKOWANIA

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2009


Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

 

Recenzent

Janusz Czekaj, Małgorzata Gableta, Piotr Grajewski, Mieczysław Moszkowicz, Mieczysław Przybyła, Jan Skalik, Janina Stankiewicz

 

 

Redakcja naukowa

Małgorzata Czerska, Halina Czubasiewicz

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Ewa Markowska, Piotr Wróbel

 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

Tom III: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji

red. prof. zw. dr hab. Małgorzata Czerska, dr hab. prof. UG Halina Czubasiewicz


Spis treści

 

Wstęp

Kapitał intelektualny i zarządzania wiedzą
jako źródło sukcesu organizacji

Jacek Bendkowski

Model zarządzania wiedzą oparty na koncepcji „wspólnoty działań”

Agnieszka Bieńkowska

Pracownicy wiedzy w jednostkach badawczo – rozwojowych w Polsce

Bartosz Jasiński

Partycypacja pracowników w nadzorze korporacyjnym

Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert

Strategiczna Karta Wyników i zarządzanie wiedzą w organizacji – obszary synergii

Zbigniew Malara

Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa

Czesław Mesjasz

Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego

Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek

Zarządzanie kapitałem intelektualnym - kluczową kompetencją w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej

Mieczysław Moszkowicz

Czas zacząć transformację szkolnictwa wyższego w Polsce

Magdalena Parzych

Kapitał ludzki jako determinanta sukcesu w organizacji

Janusz Sasak

Zarządzanie przepływem informacji jako warunek kreowania wiedzy w organizacji

Janina Stankiewicz, Marta Moczulska

Czy włączanie pracowników w podejmowanie decyzji sprzyja upowszechnianiu wiedzy?

Bartosz Surawski

Propozycja metody badania stanowiska pracy „pracownika wiedzy”

Katarzyna Szopik-Depczyńska

Wiedza w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw

Weronika Toszewska

Karta wyników kapitału ludzkiego jako skuteczny miernik sukcesu

Małgorzata Wojnarowska

Zmiany w otoczeniu – uwarunkowania funkcjonowania współczesnych organizacji

Anna Zabłocka-Kluczka

Kryzys organizacji a uczenie się – o możliwościach uczenia się z kryzysu

Sukces w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Sylwia Białas

Badanie satysfakcji z pracy - poziom satysfakcji polskich pracowników w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego

Agata Borowska-Pietrzak

Ocena i kierunki doskonalenia systemu okresowych ocen pracowników w wybranych bankach

Justyna Bugaj

Rola mentora w rozwoju młodego pracownika

Anna Cierniak-Emerych

Udział pracowników w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw – uwarunkowania i bariery

Halina Czubasiewicz

Zadania HRM w kontekście kulturowym

Zdzisław Jasiński

Uwarunkowania sukcesu w pracy zespołowej

Marek Kalinowski, Joanna Litwin

Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej i w Polsce

Wioleta Karna

Umiejętności i funkcje menedżerów jako czynniki sukcesu  organizacji

Teresa Kupczyk

Definiowanie sukcesu zawodowego menedżera przez kobiety pełniące funkcje kierownicze – wyniki badań

Joanna Lubimow

Organizacja rzeczywista i nierzeczywista, jako determinanta kompetencji menedżera

Ewa Markowska, Agnieszka Filak

Tworzenie wartości dla firmy – kierunki transformacji funkcji personalnej i działu HR

Marek Makowiec, Arkadiusz Potocki

Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji – propozycja metodologiczna

Anna Rakowska

Kompetencje menedżera sukcesu w dynamicznym otoczeniu

Alicja Smolbik-Jęczmień

Sukcesy i porażki na drodze kariery zawodowej absolwentów – uczestników jubileuszowego zjazdu

Katarzyna Szelągowska-Rudzka

Kariera zawodowa i cechy przedsiębiorcze pracowników

Ilona Świątek-Barylska

Metody zatrzymania pracowników sprzedaży w firmie

Piotr Wachowiak

Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Kultura organizacyjna i przywództwo
jako źródło sukcesu organizacji

Adela Barabasz

Sukces i porażka – rzecz o emocjach w organizacji

Grażyna Bartkowiak

Autentyczne przywództwo a dobrostan pracowników na przykładzie przedsiębiorstw polskich

Agnieszka Baruk

Wewnętrzne relacje interpersonalne w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań empirycznych

Aldona Glińska-Neweś

Kształtowanie klimatu organizacji a jej sukces

Marian Hopej, Magdalena Hopej-Kamińska, Robert Kamiński

Kultura organizacyjna – moda czy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa?

Kazimierz Jaremczuk

Przesłanki skutecznego zaangażowania uczestników współczesnej organizacji

Sylwester Marek Kania

Kompetencje menedżerskie w procesie zmiany kultury organizacyjnej

Ewelina Kołaczyk

Wartości w organizacji

Kazimierz Krzakiewicz

Kultura organizacyjna i zmiana strategiczna w organizacji

Agata Pietroń-Pyszczek

Pokolenie Y a sukces przedsiębiorstwa

Paweł Skowron

Kreowanie tożsamości a sukces organizacji

Agnieszka Sokołowska

Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością czynnikiem sukcesu małego przedsiębiorstwa

Andrzej Stańda

Kultura organizacyjna przywództwa jako determinanta sukcesu organizacji

Anna Strychalska-Rudzewicz

Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstw

Aleksandra Szafrańska

Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu organizacji w gospodarce opartej na wiedzy

Czesław Zając

Zarządzanie poprzez wartości jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału