do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Prace i Materiały

Prace i Materiały

Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

4/1

2009

 

 

 

 

RACHUNKOWOŚĆ
WYBRANE PROBLEMY

 

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

 

Sopot 2009

 

 

 

Rada Programowa

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Bieliński,

prof. dr hab. Czesław Domański, prof. dr hab. Jerzy Handschke

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, prof. dr hab. Ryszard Rutka

prof. dr hab. Ryszard Wierzba, prof. UG dr hab. Barbara Żurawik

 

 

Recenzent

 prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz

 

 

Komitet Redakcyjny

Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG dr hab. Wiesław Golnau (przewodniczący)

dr Teresa Czerwińska, dr Tomasz Jurkiewicz (sekretarz),

dr Renata Płoska, dr Anna Zamojska,
mgr Ewa Chrostowska

 

 

 

Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

 

ISSN 1732-1565

 

Skład i łamanie

Tomasz P. Jurkiewicz

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

tel./fax: (058) 551-05-32,  tel. 523-13-75,  523-14-49

e-mail: poligraf@gnu.univ.gda.pl

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Grzegorz Bucior, Cyryl Kotyla
Wycena i ewidencja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

Anna Chmielecka
Czynniki warunkujące wybór źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw agro-handlowych

 

Jerzy Gierusz, Maciej Gierusz
Rezerwy w prawie bilansowym i handlowym

 

Barbara Gierusz, Teresa Martyniuk
Wpływ prawa podatkowego na ujmowanie w rachunkowości podatkowych skutków zdarzeń

 

Renata Gmińska
Model rachunkowości zarządczej oparty na rachunku kosztów docelowych

 

Karolina Gościniak, Beata Zackiewicz
Wybrane zagadnienia połączeń jednostek gospodarczych przy zastosowaniu MSSF 1

 

Katarzyna Koleśnik
Wybrane zagadnienia dotyczące wartości firmy – rozwiązania polskie oraz międzynarodowe

 

Jarosław Kujawski
Lingwistyczno-merytoryczne aspekty marży pokrycia

 

Olga Martyniuk-Kwiatkowska
Wewnętrzne źródła informacji w małych przedsiębiorstwach

 

Marek Ossowski
Cele i mierniki perspektywy procesów wewnętrznychw strategicznej karcie wyników

 

Sylwia Silska-Gembka
Rozliczanie kontraktów długoterminowych według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości – analiza porównawcza

 

Ewa Spigarska
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym pożytków osiąganych przez wspólnoty mieszkaniowe

 

Arleta Szadziewska
Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów dużych przedsiębiorstw  – wyniki badań ankietowych

 

Aleksandra Wiercińska
Użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w aspekcie etyki zawodowej księgowych

 

Anna Zysnarska
Rachunkowość sektora budżetowego jako rachunkowość różnych szczebli rządzenia


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału