do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

 

Wprowadzenie

 

 

      Oddajemy do rąk Czytelników kolejny zeszyt ,,Prac i Materiałów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, zawierający artykuły powstałe na bazie referatów i plakatów przedstawionych na III konferencji ,,Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”, zorganizowanej  przez Katedrę Ekonometrii i Katedrę Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Jelitkowie w dniach 27-29 maja 2009 roku. W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli ośrodków akademickich Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Torunia, Katowic, Poznania, Krakowa, Szczecina, Radomia, Olsztyna, Białegostoku, Koszalina, Rzeszowa oraz Trójmiasta, pracownicy instytucji państwowych oraz studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Obradowano w 5 sekcjach tematycznych, poświęconych równowadze i wzrostowi gospodarczemu, rynkowi kapitałowemu, pieniężnemu i ubezpieczeniowemu, funduszom inwestycyjnym, przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym w gospodarce rynkowej, modelowaniu cen oraz metodom statystyki wielowymiarowej. Na sesjach plenarnych i plakatowych zaprezentowano 21 referatów oraz 43 plakaty.

      Organizatorzy dziękują członkom Komitetu Naukowego, Profesorom: Andrzejowi Barczakowi, Czesławowi Domańskiemu, Krzysztofowi Jajudze oraz Teodorowi Kulawczukowi, za nadzór nad poziomem naukowym konferencji, a także recenzentom, Profesorom: Joannie Bruzdzie, Magdalenie Osińskiej, Iwonie Roeske-Słomka, Krystynie Strzale, Jadwidze Sucheckiej, Tadeuszowi W.Bołtowi, Piotrowi Chrzanowi, Tadeuszowi Kuflowi, Teodorowi Kulawczukowi, Jerzemu Ossowskiemu, Włodzimierzowi Szkutnikowi, Janowi Jackowi Sztaudyngerowi – za wnikliwą ocenę prac zgłoszonych do publikacji.

 

Paweł Miłobędzki – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Mirosław Szreder – przewodniczący Komitetu Naukowego

 

Sopot, grudzień 2009 roku.  

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału