do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Agnieszka Przybylska-Mazur

 

 

Zastosowanie analizy składowych głównych

do prognozowania wskaźnika inflacji

 

 

Streszczenie

      Na proces inflacji wpływa duża liczba czynników. W związku z tym istnieje potrzeba wykorzystania informacji z szerokiego zbioru danych. W artykule zostały przedstawione prognozy inflacji wyznaczone na podstawie modeli VAR rozszerzonych o analizę składowych głównych. Ta analiza umożliwia redukcję wymiaru przestrzeni zmiennych.

 

 

Application Principal Component Analysis for forecasting of inflation rate (Summary)

      A lot of indicators affect the process of inflation. Accordingly, the use of the information from large data sets is necessary. In this article we have presented the forecasts of inflation rate determined on the basis of PCA (Principal Components Analysis) – augmented VAR models. This analysis make the reduction of variable space dimension possible.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału