do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Ewa Szabela-Pasierbińska

 

 

Prognozy wielkości udziału biopaliw w sprzedaży paliw płynnych w Polsce w latach 2008-2013

 

 

Streszczenie

      W artykule zaprezentowano trzy sytuacje, w których udział biopaliw w ogólnym zużyciu ciekłych paliw w transporcie kształtuje się w różny sposób. Sytuacje te są prognozami wariantowymi polegającymi na podaniu kilku możliwych do wystąpienia stanów zmiennej prognozowanej, w zależności od kształtowania się czynników otoczenia badanego zjawiska. Wariant pierwszy (optymistyczny) oparto na rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na lata 2008-2013. Dwa pozostałe warianty (najbardziej prawdopodobny i pesymistyczny), to własne propozycje wielkości udziału biopaliw, które powstały m.in. w oparciu o opinie ekspertów oraz własną analizę obserwowanych jakościowych zmian na polskim i światowym rynku biopaliw.

 

 

Forecasts of share of biofuels in general consumption of liquid fuels in Poland in the years 2008-2013 (Summary)

      In the article had been presented three variants of the share of biofuels (mainly bioethanol and biodiesel) in general consumption of liquid fuels in road transportation in Poland in the years 2008-2013: pessimistic variant, optimistic variant and highly probable variant. Capabilities of appearance of each variant depend on such determinants as: biofuels legal acts, technical development of biofuels production, oil prices, biofuels components prices or still growing energetic needs.

     


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału