do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Mirosław Wójciak

 

 

Prognozy rozwoju sektora energetycznego w Polsce

 

Streszczenie

      Problem rozwoju sektora energetycznego wynika ze wzrostu zapotrzebowania mocy ze względu na postępujący rozwój gospodarczy kraju. Dodatkowym czynnikiem determinującym rozwój technologii energetycznych jest konieczność wymiany ok. 30% mocy zainstalowanej w krajowych elektrowniach węglowych z uwagi na osiągnięcie stanu zużycia technologicznego. Nie bez wpływu na rozwój nowych technologii energetycznych pozostaje protokół z Kioto, który precyzuje warunki redukcji emisji gazów cieplarnianych.

      Celem artykułu jest budowa długoterminowych prognoz zapotrzebowania na energię finalną oraz energię pierwotną. W pierwszej kolejności przeanalizowana została energochłonność gospodarki polskiej w latach 1990-2007. W tym celu wykorzystane zostały odpowiednie modele ekonometryczne oraz jednorodne łańcuchy Markowa (szacowane na podstawie makrodanych). W drugiej części artykułu podjęto próbę budowy prognoz rozwoju sektora energetycznego na podstawie badań Delphi przeprowadzonych w ramach foresightu energetycznego realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

 

 

Forecasts of the energy sector development in Poland (Summary)

      The aim of the paper is the creation of long-term forecasts of a final and  primary energy demand. Firstly, the energy-consuming of Polish economy was tested in 1990-2007. Appropriate econometric models and homogeneous Markov chains (estimated on the basis of macro data) were used. The second part of the paper presents the attempt of forecast creation of energy sector on the basis of Delphi research within energy foresight carried by Główny Instytut Górnictwa in Katowice.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału