do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Zbigniew Binderman

 

 

Syntetyczne mierniki elastyczności przedsiębiorstw

 

 

Streszczenie

      W pracy przedstawiono pewną metodę analizy elastyczności przedsiębiorstw, w wyniku, której można dokonać ich klasyfikacji i uporządkowania. Metoda ta wykorzystuje pojęcie wektora elastyczności przedsiębiorstwa na podstawie, którego (metodami taksonometrii) utworzono syntetyczny miernik elastyczności. W pracy zaproponowano pięć różnych mierników elastyczności, do ich konstrukcji wykorzystano nowe, bezwzorcowe metody radarowe, jak również metodę opartą o dwa wzorce. Mierniki te mogą służyć do klasyfikacji i porządkowania przedsiębiorstw pod względem elastyczności.

 

 

Synthetic measures of elasticity of undertakings (Summary)

      In the present paper, a quantitative approach to a problem of elasticity of undertakings is given. The new construction of synthetic measures of elasticity are proposed. These constructions based on the vector of partial elasticities. The obtained measures we can apply to arrange and classification of undertakings.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału