do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Bolesław Borkowski

Stanisław Kasiewicz

 

 

Konstrukcja metryk elastyczności przedsiębiorstwa

 

 

Streszczenie

      W warunkach wzrostu wymagań klienta i burzliwego otoczenia wzrasta znaczenie elastyczności przedsiębiorstwa jako determinanty jego konkurencyjności. W artykule podejmuje się próbę zbudowania oryginalnej, syntetycznej miary elastyczności przedsiębiorstwa będącej sumą trzech funkcji określających: czas reakcji, zakres (głębokość reakcji) i koszt reakcji przedsiębiorstwa. Miara ta pozwala z jednej strony ocenić pozycję przedsiębiorstwa w obszarze elastyczności (mało, średnio i wysoko elastyczna), a z drugiej strony ustalić, w jakim stopniu podejmowane działania zarządu przedsiębiorstwa przyczyniają się do poprawy elastyczności. Zaproponowana miara opiera się na wykorzystaniu wielowymiarowej analizy porównawczej i przyjmuje wartości z przedziału <0; 1>.

 

 

Construction of enterprises flexibility metrics (Summary)

      The analysis performed in this article shows that executive boards of firms, in order to achieve a competitive advantage should put more attention to managing of firm's flexibility. The effectiveness of managing of flexibility is conditioned by possessing appropriate measures of flexibility, especially those that regard the firm as a whole. We show that present methods of measuring flexibility does not provide effective processes of  its measurement. That is why we recommend a methodic of building a measure of flexibility that uses a multi-dimensional comparative statistic approach, to classify firms into one of three groups: low, medium and highly flexible.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału