do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Zdzisław Cięciwa

Ewa Libura

 

 

Wpływ głównych czynników makroekonomicznych na liniowe uporządkowanie województw Polski (1998-2007)

 

Streszczenie

Modelowanie regionalne z punktu widzenia wzrostu gospodarczego wymaga:

- danych statystycznych,

- modeli wzrostu (w tym ekonometrycznych),

- technik rachunkowych związanych z analizą wielowymiarową.

Jak widać z artykułu analiza wielowymiarowa wymaga jeszcze pewnych modyfikacji np. poprzez uwzględnienie analizy wariancji.

 

 

Impacts of macroeconomic principal factor for linear order voivodeships of the Republic of Poland (1998-2007) (Summary)

From the economic growth’s point of view the regional simulation requires:

- statistical data

- growth models (including econometric models)

- numerical methods connected with multivariate analysis.

Multivariate analysis requires some modifications e.g. modification by taking analysis of variance into consideration.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału