do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Tomasz Stryjewski

 

 

Analiza równowagi finansowej przedsiębiorstwa
za pomocą modelu VECM

 

 

Streszczenie

      Przedsiębiorstwo stanowi ważny składnik systemu mikroekonomicznego. Rozwój gospodarczy zależy od pomyślności działań poszczególnych firm. Działalność gospodarcza charakteryzuje się jednak licznymi zaburzeniami. Artykuł prezentuje wielowymiarową analizę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa bazującą na modelowaniu VECM. W artykule zaprezentowano także równania strukturalnego modelu VECM dla procesów mikroekonomicznych.

 

 

Analysis of enterprise financial balance - a VECM approach (Summary)

      The enterprise is a very important part of the microeconomic system. The economic development depends on the efficiency of activities of individual companies. The economic activity is characterized by many disturbances. The article presents the multidimensional analysis of the balanced development of a company based on VECM modeling. In the article the equation of the structural VECM model for microeconomics processes has also been presented.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału