do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Jerzy Rembeza

Grzegorz Przekota

 

 

Wpływ kursu walutowego i cen paliw za granicą
na ceny paliw w Polsce

 

 

Streszczenie

      Celem opracowania jest analiza reakcje cen paliw na rynku polskim na zmiany cen międzynarodowych oraz kursu walutowego. Wykorzystano dane dotyczące cen ARA oraz cen hurtowych Orlenu za okres styczeń 2004 – listopad 2008. Analizy oparto na modelach VAR. Uzyskane wyniki wskazują na silna integrację rynku paliw w Polsce z rynkiem międzynarodowym. Zmiany cen paliw za granicą były szybko przenoszone na zmiany cen w Polsce. Dotyczyło to zarówno cen benzyny jak i oleju napędowego. W przeprowadzonej analizie stwierdzono również silną reakcję zmian kursu walutowego na ceny paliw na rynku polskim. W porównaniu z reakcją na zmiany cen międzynarodowych była ona nieznacznie opóźniona. Przeprowadzone analizy wskazują, że w analizie transmisji cen paliw można posługiwać się cenami wyrażonymi w jednej walucie i nie ma konieczności wprowadzania do modelu transmisji cen kursu walutowego jako odrębnej zmiennej.

 

 

The influence of exchange rates and international prices on fuel prices in Poland (Summary)

      The transmission of ARA fuel prices and exchange rates into Polish fuel prices was analyzed in the paper. It was found evidence to indicate strong integration between Polish and international market. Exchange rate pass-through to the Polish fuel prices was almost the same like international prices pass-through.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału