do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Ewa Czapla

 

 

Wpływ częstotliwości obserwacji na kointegrację

 krótkoterminowych stóp procentowych
w Polsce, USA i strefie euro

 

 

Streszczenie

      Celem tej pracy było zbadanie czy i jaki wpływ ma zmiana częstotliwości obserwacji na wyniki testów pierwiastka jednostkowego i kointegracji. Temat ten był wielokrotnie podejmowany w zagranicznej literaturze ekonomicznej, jednak uzyskiwane przez różnych autorów wyniki nie są jednoznaczne. Badanie w tej pracy przeprowadzono na przykładzie krótkoterminowych krajowych stóp procentowych – jako podstawowe dane wykorzystano notowania dzienne jedno-, trzy- i sześciomiesięcznych stóp procentowych polskich, amerykańskich i strefy euro. Dane te zostały udostępnione przez NBP. Do badań zastosowano rozszerzony test Dickey’a-Fullera i test Phillipsa-Perrona oraz metodę Johansena. Porównywano obserwacje dzienne, tygodniowe (wybrany dzień tygodnia), średnie tygodniowe, miesięczne (pierwszy dzień miesiąca) oraz średnie miesięczne. Uzyskane wyniki sugerują, że wyższa częstotliwość obserwacji może poprawić jakość testów pierwiastka jednostkowego i testów kointegracji.

 

 

Effects of observation frequency on the cointegration tests on example of Polish, US and Eurocurrency short-term interest rates (Summary)

      This paper studies the effects of changing the frequency of observations on the Johansen cointegration tests. The paper employes the short-term interest rates of Poland, US and Eurocurrency market for 2003-2008 and tests the daily, weekly and monthly versions of these series. The findings indicate that a high frequency of observation for a given span of data can improve the performance of cointegration tests.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału