do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Ewa Dziawgo

 

 

Współczynniki delta i gamma w analizie
barierowych opcji kupna

 

 

Streszczenie

      Opcje barierowe należą do klasy opcji uwarunkowanych. Dochód z nich zależy od przekroczenia (w okresie ważności opcji) przez cenę instrumentu bazowego ustalonej w momencie zawarcia umowy wartości, zwanej barierą. W analizie kontraktów opcyjnych szczególne znaczenie mają współczynniki delta i gamma. W artykule porównano kształtowanie się wartości analizowanych greckich parametrów zwykłych opcji kupna i barierowych opcji kupna. Ilustracja empiryczna przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN.

 

 

Delta and gamma parameters in the analysis of the Barrier Call Options (Summary)

      Barrier options are path-dependent options.  The article presents the issues connected with the Barrier call options. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the Barrier call options. The aim of the article is to examine the influence of selected factors on the delta and gamma of the Barrier call options.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału