do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Ewa Dziwok

 

 

Analiza reakcji rynku odzwierciedlających
oddziaływanie banku centralnego
na krzywą dochodowości instrumentów dłużnych

 

 

Streszczenie

      Implikowaną krzywa terminowa (forward) rozumiana jako odzwierciedlenie oczekiwań uczestników rynku, co do zmiany podstawowych stóp procentowych pełni istotną rolę w badaniach zachowań rynkowych. Wykorzystanie modeli parametrycznych: uproszczonego modelu Nelsona-Siegela oraz Svenssona, umożliwiło konstrukcję krzywej w oparciu o pozagiełdowy rynek papierów skarbowych. Celem artykułu było zbadanie możliwości zastosowania tych aktywów jako alternatywnego źródła danych, co zostało osiągnięte. Przeprowadzona analiza sugeruje także, iż w sytuacji rosnącej niepewności na rynkach finansowych, instrumenty skarbowe – podobnie jak lokaty – stają się wrażliwe na spadek zaufania na rynkach finansowych (poprzez wzrost premii za ryzyko).

 

 

Analysis of market’s behavior as a consequence of the central bank’s influence on zero-coupon bond term structure (Summary)

      An instantaneous forward term structure understood as an illustration of market expectations plays an important role in market behaviour studies. Here, two parametric models: simple Nelson –Siegel and extended one, called Svensson are used to construct the zero-coupon term structure, and then the 7-days forward one. The paper shows the possibilities of utilizing Treasury papers as an alternative source of market’s expectations. Additionally, the levels of estimated forward rates reflect their sensitivity to market’s turbulences noticed throughout an increasing of a risk premium.

fmain purpose of this paper is to analyze Polish market expectations of future NBP’s reference rate (based on the shape of the term structure). The second one is to find if the data (Treasury papers). 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału