do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Janusz Gliński

 

 

Modelowanie realnego kursu walutowego Polski
przed wejściem do EMU

 

 

Streszczenie

      W pracy przedstawiona została próba określenia realnego kursu równowagi polskiego złotego w latach 1994 - 2008. W opracowaniu dokonano przeglądu literatury związanej z możliwościami badania zmienności kursu walutowego. Podana została również krótka charakterystyka czynników fundamentalnych mających wpływ na zmiany realnego kursu równowagi polskiego złotego w perspektywie wstąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej.

 

 

Real exchange rate models for Polish zloty (Summary)

      Paper presents certain approach of long run equilibrium real exchange rate estimation for Poland from 1994 till 2008. A short review of exchange rate estimation modeling possibilities is also referred. Moreover, there were suggested macroeconomic fundamentals and other short run variables that explain movements in the polish zloty exchange rate during EMU pre-accession period.

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału