do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Joanna Górka

 

 

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych
a modele klasy Sign RCA

 

 

Streszczenie

      W artykule zbadano efekt agregacji czasowej, modeli klasy Sign RCA, dla danych finansowych. Do tego celu wykorzystano wszystkie szeregi czasowe cen akcji spółek notowanych 30 listopada 1998 oraz notowanych do dnia 4 listopada 2008 roku na GWP w Warszawie. Dla otrzymanych szeregów procentowych stóp zwrotu, o 3 różnych stopniach agregacji, metodą największej wiarygodności oszacowane zostały oceny parametrów modeli klasy Sign RCA. Otrzymane wyniki pokazują, że stopień agregacji ma wpływ nie tylko na wartość oceny parametru f, ale również na liczbę identyfikowanych modeli z klasy Sing RCA. Ponadto przeprowadzone badanie wskazuje, że w badanym okresie, nie występowała asymetryczna reakcja stóp zwrotu na informacje pochodzące z rynku. Potwierdzone zostały też wcześniejsze wyniki badań autorki, iż występowanie modelu AR nie determinuje występowania modelu RCA i odwrotnie.

 

 

Effects of time aggregation in stock prices and a family Sign RCA models (Summary)

      In this paper, effects of time aggregation in stock prices for family Sign RCA models were presented. To this end, all daily prices of shares from the Warsaw Stock Exchange for period from 30 November 2005 to 4 November 2009 were used. All model parameters from family Sign RCA models were estimated using maximum likelihood (MLE). We concluded that the time aggregation has influence both the value of f parameter and quantity of Sign RCA models. We concluded that, for this date, an asymmetric reaction of changes in returns to good or bad news was not occurred.


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału