do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | Adresy i telefony na wydziale
Działalność Naukowo Badawcza
O czasopiśmie

Rada Naukowa

Recenzenci

Redakcja

Aktualny numer

Numery archiwalne

Wymogi dla autorów

Procedura recenzowania

Prenumerata

Kontakt z redakcją

 
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania
Wzorzec artykułu do PiM WZ UG

Krzysztof Ćwikliński

 

 

Zadłużenie Polski w XXI wieku na tle innych krajów.
Próba pomiaru

 

 

Streszczenie

      W artykule autor odnosi się do problemu zadłużenia Polski w porównaniu do innych krajów. Istotny jest jak wygląda nasza pozycja jako kraju w stosunku do innych państw biorąc pod uwagę kryterium zadłużenia. Cele niniejszej pracy dotyczą przedstawienia problemu zadłużenia Polski XXI wieku w porównaniu do kilkunastu innych europejskich krajów za pomocą klasycznych narzędzi statystycznych (WAP), a także ukazanie polskiej pozycji zadłużeniowej w stosunku do pozostałych krajów za pomocą najpopularniejszego wskaźnika jakim jest relacja długu do PKB i porównanie obu metod (Metody Wzorca Rozwoju i prostej analizy polegającej na mierzeniu wartości jednej zmiennej ekonomicznej). Postawione zostają pytania: Czy zadłużenie Polski jest znacząco większe w stosunku do 17 innych państw europejskich; jakie możliwości ma Polska w związku z rozwojem poprzez kredytowanie; czy bieżąca polityka niezrównoważonego budżetu może być zagrożeniem dla przyszłego rozwoju kraju?  Autor chcąc dokonać odpowiedzi na postawione kwestie stosuje metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz inne metody statystyczno – ekonometryczne, które w sposób względnie obiektywny pozwalają na sformułowanie ostatecznych wniosków związanych z przyszłością polskiego długu i koniecznością jego ograniczenia oraz restrukturyzacji.

 

 

The debts of Poland in XXI century in comparison to other countries. Test of measurement (Summary)

      In article author treats to problem of debts of Poland in comparison to different countries. That is very important how our position looks in relation to different states under criterion of debts. Author uses classic statistical tools (Multidimensional Comparative Analysis), and also shows the value (for different countries) of most popular coefficient: debt to PKB (and compares both methods). Some important questions are asked: Is debt of Poland larger in relation to 17 different European states; what are the opportunities to use credits in purpose to increase GDP; can the policy of unbalanced budget be danger for future development of Poland?

 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału